Condicions generals de contractació

Carnisseria Gual – Igualada

PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 (des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes GUAL ANGRILL, S.L, (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a Plaça Sant Joan 8-9, 08700, Igualada, Barcelona, N.I.F. B58025685, telèfon d’atenció al client 938 03 13 85 i mail: carnisseria.gual@gmail.com, sent titular del lloc web www.carnisseriagual.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari – Client (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

 

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail carnisseria.gual@gmail.com per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.carnisseriagual.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals. 

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

GUAL ANGRILL, S.L no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda al web.

La responsabilitat civil de GUAL ANGRILL, S.L pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a GUAL ANGRILL, S.L per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web www.carnisseriagual.com, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web www.carnisseriagual.com.

GUAL ANGRILL, S.L és una empresa especialitzada en plats cuinats i producte càrnic i/o elaborats i realitza la venta a través de la botiga online de plats cuinats. GUAL ANGRILL, S.L ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web. El prestador té una botiga física a Plaça Sant Joan 8-9, 08700, Igualada, Barcelona per a la venta dels seus productes.

 Objecte del Contracte:

 2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari per la realització d’una comanda per import de mínim 12€ a través de la botiga online en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.carnisseriagual.com està activa per Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Jorba.

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web www.carnisseriagual.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.carnisseriagual.com o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: GUAL ANGRILL, S.L es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

 

INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB www.carnisseriagual.com:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada un en el nostre web www.carnisseriagual.com.  

Els plats preparats, abans d’afegir-los a la cistella, poden disposar d’extres que l’usuari si desitja pot seleccionar. Els extres tenen identificat el preu i es sumaran al preu final durant el procés de compra.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.carnisseriagual.com estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.carnisseriagual.com es mostren en català. La comunicació amb els clients i usuaris, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en castellà.  

3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes degut a què aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra.

3.4 Dret d’anul·lació: GUAL ANGRILL, S.L es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.carnisseriagual.com. Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client de GUAL ANGRILL, S.L li suggerirà un producte de reemplaçament i si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies l’any, si bé no es processaran comandes realitzades de dilluns a divendres de plats cuinats després de les dotze (12:00) hores i comandes de producte fresc després de les divuit (18:00) hores, quedant pel dia hàbil següent a Igualada, Barcelona. Les comandes realitzades el dissabte després de les dotze (12:00) hores  es processaran els dilluns o primer dia hàbil següent. Els productes seran entregats segons els terminis i indicacions establertes a l’apartat 5 de les presents condicions.

3.6 Frau: Si GUAL ANGRILL, S.L sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 

PROCEDIMENT DE COMPRA

L’usuari, per a poder accedir als productes oferts pel prestador, no ha de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per a poder tramitar la seva comanda. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

Un cop ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per  l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir el producte i fent clic a “afegeix a la cistella” s’afegirà automàticament a la “cistella de compra”. Els productes que oferten extres, en el moment de fer clic a “comanda” apareixerà una finestra amb la informació relativa al producte i la opció de seleccionar els extres. Una vegada acabada la selecció, haurà de fer a “afegeix a la cistella”.
 2. Podrà afegir més productes seguint el pas 1. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a la creu que apareix al costat de cada plat seleccionat a la cistella de compra.
 3. Escollit/s el producte/els productes, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar la compra per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada).
 4. Es sol·licitaran una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i l’entrega posterior, i després es sol·licita el consentiment de l’usuari per a guardar les seves dades. Si el presta, es es guardaran només per a futures compres.

Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

 1. Un cop emplenades les dades, apareixerà una pantalla d’observacions on podrà indicar l’horari d’entrega; les seves dades, forma de pagament i la forma d’enviament. En aquest pas hi haurà una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 2. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó Realitzar la comanda.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte a totes les característiques, preu, data de contractació i terminis d’entrega a domicili com a la tenda, del producte/s comprat/s.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.carnisseriagual.com.

GUAL ANGRILL, S.L proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacto carnisseria.gual@gmail.com, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

ENVIAMENT

5.1 Empresa de transport: Els enviaments els realitzarà el prestador.

5.2 Despeses d’enviament: 5€ idependentment de l’import de la comanda.

Quan l’usuari-client agregui a la cistella el producte i confirmi l’adreça d’enviament, el sistema automàticament li mostrarà el preu de l’enviament abans esmentat.

5.3 Adreça d’enviament: L’entrega de les comandes es realitzarà de dues maneres possibles:

 1. en el domicili d’entrega designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan l’entrega del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari. Servei de lliurament de dilluns a dissabte de 12:00 a 14:00 i de dilluns a divendres 18:00 a 20:00h
 2. en el domicilio social de GUAL ANGRILL, S.L, Plaça Sant Joan 8-9, 08700, IGUALADA, Barcelona. Lliurament en horari de botiga.

Quan se realitza la compra s’escull el lloc d’enviament i/o recollida.

L’horari d’entrega de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

Els enviaments només es realitzen a Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Jorba.

GUAL ANGRILL, S.L posarà tots els mitjans al seu abast per a què la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura al seu web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

5.4 Terminis d’entrega: El termini d’entrega al domicili de l’usuari el pot seleccionar directament en el procés de compra indicant la data d’entrega, sent el mínim 24 hores des de la data de realització de la comanda. Si no ho selecciona, el termini acostuma a estar comprès entre 24 hores, depenent del producte i segons la població de destí. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat.

Si ha sol·licitat varis productes en una mateixa comanda, tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas, podria rebre’ls en diferents dates. Tingui present que, davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament del mateix contactant amb el nostre servei d’atenció al client a través de la següent adreça de correu electrònic: carnisseria.gual@gmail.com indicant el número de comanda.

5.5 Confirmació de l’enviament: En el moment de finalitzar de la comanda, li enviarem confirmació de l’enviament o  data a partir de la qual pot recollir la seva comanda a la tenda, a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat al realitzar la comanda.

5.6 Danys en l’entrega: Els productes s’envien en embalatge segur. Si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar d’immediat amb la línia d’atenció al client 938 03 13 85 o a l’email carnisseria.gual@gmail.com, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

 

PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES

Tots els preus exposats a la botiga www.carnisseriagual.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexes al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop realitzada la compra.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.

La modalitat d’entrega està detallada a l’apartat 5 d’aquestes condicions generals.

Les dades registrades al mètode de pagament constitueix una prova de la data en què es va realitzar les transacció financera i servirà per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

 

FORMES DE PAGAMENT

El sistema de Pagament es mitjançant targeta de crèdit o dèbit. L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa.

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

 

DRET DE DESISTIMENT

8.1 Dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable en virtut de l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, pels contractes que es refereixin al subministrament de bens que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa i  pel subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin sigut desprecintats després de l’entrega.

8.2 Devolució per error en la comanda per part de GUAL ANGRILL, S.L: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, degut a algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; GUAL ANGRILL, S.L correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

 

REINTEGRAMENTS

 En cas que GUAL ANGRILL, S.L. detectes falta de qualitat en un producte sol·licitat, se li avisarà abans de l’entrega i se li suggerirà un producte de reemplaçament. Si aquest no es del seu gust, es procedirà al reintegrament del cost del producte. 

  

GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA

10.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web compleixen les mesures de qualitat alimentàries.

10.2 Garantia en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, GUAL ANGRILL, S.L haurà de procedir a la substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui). Aquestes gestions seran gratuïtes per a l’usuari.

 

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 

NORMATIVA APLICABLE

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

 

COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client 938 03 13 85 o a través del nostre formulari de contacte.